Son Dakika

ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ BİR SİSTEMLE DAHA

ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ BİR SİSTEMLE DAHA

GELECEĞİN ENERJİ ŞEHRİ CEYHAN, ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ BİR SİSTEMLE DAHA TANIŞTI

Ceyhan'lı girişimci araştırmacı genç işadamı BARIŞ BİL-GİSAYAR'IN sahibi Barış UZEL yaklaşık 1,5 yıldır Almanya'dan getirterek iş yerinin aydınlatma  elektrik ihtiyacını karşıladığı ve denemelerini yaptığı güneş pili sistemlerini Almanya'dan ithal ederek satışına da başladı. Barış Uzel ve Bekir Uzel bu doğa dostu güneşten elektrik üreten sistemleri merak edenlere en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Bizde merak ettik ve sor-duk nedir bu güneş paneli veya pili, nerelerde kullana-biliriz, ne kadar elektrik üretebiliriz maliyetleri nedir? Türkiye'de ve dünyada örnekleri var mıdır? diye; Bekir Bey hemen bize bu konu hakkında merak ettiklerimizi en ince ayrıntınsa kadar anlattı. Biz de Bekir Bey'in anlattıklarını siz okurlarımızla paylaşarak  ve sizleri de bu konuda aydınlatarak çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakalım istedik.


 GÜNEŞ PİLİ VEYA PANELİ NEDİR?
 Güneş pillerinin işlevi güneş veya solar kollektörlerinden farklıdır. Kollektörlerin işlevi güneşden gelen termik enerjiyi toplamak ve aktif veya pasif olabilen bir transfer sıvıya aktarılır. Bu sistemler genelde sıcak su elde edilebilmesi için kullanılır.
 Güneş pilleri işlevi ise fotovoltaikdir. Güneş pilleri (foto-voltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını (foton) doğrudan elektriğe dönüştüren yarı iletken maddelerdir.
 Güneş pili modülleri genelde  üç klasa  veya yapıya ayrılır. Bunlar: Monokristalin, Polikristalin veya CIS.

 Güneş pillerinin üretiminde hammadde olarak yarı ilekten olan silisyum kullanılır. Silisyum ham made olarak dünyada sınırsız sayılabilir, sadece güneş pillerinin üretimi için gereken saf silisyum (temiz hali) yeterince üretilebilmemektedir. Silisyum şu an tüm elektronik ürünlerde kullanıldığı için, üretim var olan rağbete yetişememektedir ve ayrıca dünyada sayısı az olan birkaç şirket saf silisyum üretme kapasitesinde ve bilgisindedir. Bundan dolayı da güneş panelleri şu an için biraz pahalı sistemlerdir.
 Güneş panelleri tarafından üretilin elektrikle evi-mizde bulunan her türlü elektrikli aletleri çalıştırabilir miyiz?

 Tabi ki çalıştırabiliriz. Güneş Panelleri 12 Volt elektrik üretir. Biz  bu 12 volt ürettiğimiz elektriği invertörler yardımıyla 220 volta dönüştürerek evimizdeki tüm elektrikli aletleri çalıştırabiliriz.  Şu anda bu sistemler çok maliyetli olduğu için daha çok elektriğin olmadığı elektrik götürmenin çok zor olduğu yerlerde kullanmak daha mantıklıdır. 
 Ayrıca bir de direk güneş panellerinin ürettiği elektrikle çalışan dalgıç ve yeryüzü su pompalarından faydalanarak hiçbir enerji veya yakıt harcamadan bağ bahçe sulamalarında kullanabiliriz.

 Bu sistemin Maliyetli olduğunu söylediniz neden maliyetlidir pahalı bir enerji olmasını sebebi nedir ?

Bunu şu şekilde örnekler vererek açıklayabiliriz; Bazı Avrupa ülkelerinde, ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasına çözüm olarak; geri ödeme dönemi uzun, düşük faizli kredi imkanları oluşturulmakta ve maliyetin belli bir kısmına sübvansiyon uygulanmaktadır. Aynı zamanda da üretilen elektriğin depolan-ması da çok masraflıdır.

 Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte-santral boyutunda-sistemler şeklinde olabileceği gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklin-dedir. Bu sistemlerde örneğin bir konutun elektrik gereksinimi karşılanırken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır; yeterli enerjinin üretilemediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur. Yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.

 Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizdede YEK (YENİLENEBİLİR ENERJİ KANUNU)'i devlet tam anlamıyla desteklerse, üretilen elektrik direk var olan şebekelere aktarılmak suretiyle büyük bir maliyeti olan depolama masrafıda ortadan kalkmış olur. Bunun en güzel örneği Almanya'da yapılmaktadır. Almanya'da devlet halkın ürettiği elektriği şebekelerine yönlendirerek satın alıyor. Evlere verdiği elektriğin ücretinden kendi aldığı elektrik bedeline düşüyor  ve geriye kalan meblayı tahsil ediyor. Bu da depolama masrafını ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda da  depolama esnasında ki ve DC akımı AC akıma çevirirken meydana gelen enerji kayıbıda önlenmiş oluyor.

 Yukarıda belirttiğimiz teşvikler ve yatırımlar güneşlenme süresi bizim ülkemizin 3'te 1'i kadar olan Almanya da  yapılırken  ülkemizde neden yapılmasın? Bu teşvik ve yatırımların yapılması için kamuoyu oluşturulmasının gerektiğini düşünüyorum.
 Ülkemizdeki yasal düzenlemeleri tekrar yapılandı-rılarak, üretici ve tüketicilerin teşvik edilmesi sağla-nabilecek ve diğer ülkelerdeki gibi ülkemizde de güneş pillerinin kullanımı yaygınlaşabilecektir. Şu güzel memleketimize termik santreller yerine güneş pili santrelleride kurulabilirdi diye düşünüyorum.

 Güneş Panellerinin ömrü ne kadar ne kadar süre elektrik üretebiliyor?

 Güneş panelleri mekânik bir sisteme sahip değildir yani çalışan ve yıpranan bir parçası yoktur bu yüzdende ömrü çok uzundur. Güneş panelleri 20 yıl süreyle %90 kapasite ile üretim yapmakta 20 yıldan sonra üretim kapasitesi düşmekte tamamen atıl olmamaktadır. Bu yüzden yapılacak  bir yatırımla uzun yıllar enerji elde edilmektedir.

 Sizin takip ettiğiniz Türkiye'de de bu yönde devlet tarafından yapılan çalışmalar var mı?
 Evet enerji darboğazına girdiğimiz şu günlerde enerji bakanlığı tarafından bu yönde bayağı çalışmalar olduğunu ulusal basında ve enerji bakanlığı sitelerinde okumaktayız. Yapılan çalışmalar yeterlimi diye sorarsanız tabiî ki değil. Önemli olan kağıt üzeride yapılan çalışmalar değil bu projelerin hayata geçirilmesidir.

 Sizin bu yönde önerileriniz ne diye soracak olursanız; Bundan sonra yapılacak  konutlar kesinlikle kendi elektriğini üretmesi yönünde teşvik edilerek  enerji üretiminin bu yöne kaydırılmasının gerektiğini düşünüyorum.

 Son olarak  şunu söylemek istiyorum bu konuda bilgi isteyen  meraklı olan herkese kapımız açık her şeyi anlatmaya biz hazırız. Bıkmadan usanmadan anlatırız.  İnanın Ceyhan dışından diyebilirim ki Türkiye'nin her yerinden her gün onlarca telefon alıyor ve insanları bu konuda bilgilendiriyor ve ürün gönderiyoruz. Biz artık  Ceyhan'lılarıda bekliyoruz.
 Bekir Bey'e bizi bu konuda bilgilendirdiği ve Ceyhan'ımızı böyle bir yenilikle tanıştırdığı için çok teşekkür ederiz.

Yorum Ekle

Yorumlar