Son Dakika

Aile Hekimliği Uygulaması Nedir?

Aile Hekimliği Uygulaması Nedir?

Aile Hekimliği Uygulaması, her vatandaşın birinci basamak sağlık hizmeti anlamında bir aile hekime bağlı olmasını öngörmektedir.

Hasta Odaklılık

Aile Hekimliği Uygulaması, her vatandaşın birinci basamak sağlık hizmeti anlamında bir aile hekime bağlı olmasını öngörmektedir. Aile Hekimi, kişinin ikinci basamak sağlık hizmetlerini de takip etmek ve vatandaşın alacağı sağlık hizmeti için onu yönlendirmekle mükelleftir.

Aile Hekimleri, hem uygulamanın esasları, hem de yasal mevzuatı gereği, hasta odaklı bir çalışma tarzına sahiptirler. Daha önce kurumsal bir yapı altında (Sağlık Ocaklarında) verilen birinci basamak sağlık hizmeti, her biri kendi başına bir hizmet sunucu olan Aile Hekimleri tarafından verilmeye başlanmaktadır. Bunun, vatandaşa yansıyan yönü ise, artık kurumla değil, bir hekimle muhatap olması ve bu hekimin vatandaşa ait tüm sağlık hizmetlerini takip etmesidir.

Bu yeni yaklaşımın diğer bir yansıması da, daha önce Sağlık Ocakları tarafından yürütülen kurumsal ve idari fonksiyonların büyük ölçüde yeni kurulacak olan Toplum Sağlığı Merkezlerine devredilmesidir. Böylelikle Aile Hekimlerinin yoğunlaştığı en önemli konu, vatandaşın sağlığı ile ilgili konular olmaktadır.

Hasta odaklı yaklaşım, Aile Hekimlerinin kullanacağı Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) programında da dikkate alınmıştır. Tüm kayıtlar, ev/hane veya vaka esaslı değil, T.C. Kimlik numarası esas alınarak hasta tabanlı tutulmaktadır. Hastaya sunulan hem birinci hem de ikinci basamak sağlık hizmetleri yeterli detayda kayıt altına alınabilmektedir.

Ödeme Sistemi
Aile Hekimliği Uygulamasında muayene ve müdahale işlemleri, vatandaşların sosyal güvence durumlarına bakılmaksızın verilmektedir. Dolayısıyla Aile Hekimleri, daha önce Sağlık Ocaklarının yaptığı gibi fatura kesmek durumunda değiller. Aile hekimlerinin maaş ödemelerinde kullanılan parametreler ise, hekimlere kayıtlı olan hastaların sayısı, muayene/sevk oranı… vb gibi sunulan sağlık hizmetine ait bir takım göstergelerdir.

Bu parametreler ise, Aile Hekimlerinin kullanacağı AHBS programı vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı'na iletilmektedir. Dolayısıyla, hekimlerin kendi maaşlarını daha doğru verilere göre alabilmeleri, AHBS programını doğru ve sürekli kullanmalarına bağlıdır.

Benzer şekilde, Aile Hekiminin hastadan isteyeceği tetkikler de hekimin kendisi tarafından veya bölgedeki anlaşmalı laboratuarlar aracılığıyla yapılabilmektedir. Laboratuara yaptırılacak olan tetkiklerin maliyetinde, her hekim için aylık bir kota söz konusudur. Bu kota miktarına kadar olan tetkik maliyeti, Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bunu aşan miktar, Hekimin maaşından mahsup edilir veya hekim dilerse gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için hastayı ikinci basamak sağlık kurumuna sevk edebilir. Görüldüğü üzere, mâlî konularda da Aile Hekimliği uygulaması hasta odaklı bir yaklaşıma sahiptir.

Yorum Ekle

Yorumlar